Speideren er en bevegelse som tar sikte på å støtte barn og unge i deres fysiske-, mentale- og åndelige utvikling, slik at de kan vokse opp og spille en konstruktiv rolle i samfunnet. Deres arbeid gjennomføres via en lang rekke programmer som barn kan delta på allerede i en alder av seks år gammel. I tillegg til en sterk fokus på tro, har de fokus på utendørsopplevelser og overlevelsesteknikker. I løpet av første halvdel av det tjuende århundre vokste bevegelsen til å omfatte tre store aldersgrupper for gutter og i 1910 ble en ny organisasjon for jenter lagt til. I dag er speideren verdens største verdensomspennende ungdomsorganisasjon med over 40 millioner medlemmer i nesten alle verdens land.

 

Robert Baden-Powell

I 1906 skrev Robert Baden-Powell, en løytnant-general i den britiske hæren, en bok for gutter om rekognosering og speiding. Baden-Powell skrev “Scouting for Boys” basert på hans tidligere bøker om militær speiding, med innflytelse og støtte fra Frederick Russell Burnham og Ernest Thompson Seton fra Woodcraft Indianerne. Boken regnes som starten på speiderbevegelsen og deres første regelbok.

 

Friluftsaktiviteter og allmennkunnskap

Speiderne bruker et program av uformell utdanning med vekt på praktiske friluftsaktiviteter, blant annet camping, skogbruk, sjøaktiviteter, fotturer, backpacking og ulike sportsgrener. Speiderloven beskriver en kode for oppførsel som skal følges av medlemmer og karakteriserer hva bevegelsen står for. Speiderloven er et progressivt system som er utformet for å oppnå de syv elementer: Lov og løfte, læring ved å gjøre, samarbeid, symbolsk rammeverk, personlig utvikling, natur og omtanke for sine medmennesker. Samfunnstjenesten er også et viktig element i speidernes utvikling.

 

Speiderloven

Speiderloven og speiderløftet er en grunnleggende fellesverdi for speiderbevegelsen over hele verden og binder alle Speiderkorps sammen. Hovedvekten ligger på “læring ved å gjøre” og brukes for å gi medlemmene erfaringer og en praktisk orientering som hjelper dem bygge selvtillit. Som det står i speiderloven, små grupper som bygger enighet og kameratskap bygger en nær og uknuselig broderlig atmosfære. Disse erfaringene, sammen med vekt på troverdighet og personlig ære, bidrar til å utvikle ansvarsfølelse, karakter, selvtillit, pålitelighet og beredskap, som til slutt fører til bedre samarbeid og ledelse. Program med en rekke progressive og attraktive aktiviteter utvider en speiders horisont og knytter speidere sammen som en enhet. I utendørsomgivelser får medlemmene også kontakt med moder jord. Siden speideren har spredt seg over hele verden, har idealer og regler i speiderloven utviklet seg mange ganger og det finnes i dag en rekke lover som er tilpasset det enkelte land og kultur. Det er dog fortsatt et krav at alle speiderlover skal godkjennes av verdensorganisasjonen før de kan settes ut i livet. Speiderløftet har også endret seg mye og igjen er det i dag tilpasset både land, kultur og tro. Speidernes motto “Alltid beredt” er dog det samme over hele verden.

Speideren i Norge

I Norge var det Christian Dons og Hans Møller Gasmann som startet speideren når de i 1911 grunnla Norges Speidergutt-Forbund. Det var Dons, som hadde bodd i England tidligere og kommet i kontakt med bevegelsen der, som tok initiativ til å starte en organisasjon i Norge. Både Dons og Gasmann var begge erfarne friluftsfolk og allerede før de grunnla speideren, drev de frivillige turer i skog og mark for barn og unge, med utgangspunkt i turstier ved Hauktjern ovenfor Sarabråten utenfor Oslo. Det var nettopp i dette området at Norges første speidergruppe, 1. Christiania, ble stiftet. Den offisielle stiftelsesdatoen ble bestemt i ettertid og er lagt til Dons fødselsdag. Speideren vokste raskt i Norge og innen utgangen av 1912 hadde man fem kretser, som alle besto av fem tropper tilknyttet 1. Christiania. Etter flere år hvor speideren i Norge bare var for gutter, ble det i 1921 stiftet et eget forbund for jentene da Norges Speiderpikeforbund så dagens lys. De to forbundene ble i 1978 slått sammen til dagens Norges Speiderforbund.