Frelsesarmeens Speidere

I 1910 mottok grunnleggeren av Frelsesarmeen William Booth et brev fra Robert Baden-Powell, som hadde startet speiderbevegelsen i 1907. Baden-Powell ønsket at Booth skulle takke ja til å bli medlem av styringsorganet for verdens speidere. Booth var i starten usikker på om speiderne og Baden-Powells arbeid hadde noe for seg, men han takket ja til oppdraget og innså raskt mulighetene som lå i speiderbevegelsen. Seks år senere, i 1913, grunnla Booth “Life Save Scout Movement” som en underorganisajon til Frelsesarmeen.

 

Trygt og lærerikt for barn i alle aldre

Frelsesarmeens speider er fokusert på morsomme, trygge og pedagogiske programmer for både gutter og jenter i alle aldre. Programmene er basert på hva bibelen forteller oss og alle program er ledet av omsorgsfulle ledere med lang bakgrunn fra arbeid med barn og unge.

 

Moonbeams

Moonbeams er et morsomt, internasjonalt program for gutter og jenter i alderen 4 til 5 år. Det lærer barna om verden rundt dem på en måte de kan forstå. Videre lærer de om å elske Gud, hvorfor det er viktig å alltid hjelpe andre og hvorfor man alltid må gjøre sitt beste, uansett hvilken oppgave som skal utføres.

 

Sunbeams

Sunbeams er et morsomt internasjonalt program for jenter i alderen 6 til 11, hvor de lærer hvordan de kan hjelpe til i hjemmet, de studerer og lærer om de å respektere naturen, samt hvordan de kan hjelpe andre medmennesker som trenger det. Programmet hjelper dem også til å vokse i tanke og tro.

 

Girl Guards

Girl Guards er et internasjonalt program for jenter fra 6. klasse og de kan være medlem helt til de er ferdig på videregående skole. Programmet er designet for å gi de unge jentene nye ferdigheter og hjelpe dem med å løse problemer som man ofte møter i ungdomsårene som sosiale-, mentale-, fysiske- og åndelige behov. Programmet gir dem også muligheten for å reise verden rundt og møte andre medlemmer og mennesker fra ulike samfunnslag og kulturer.

 

Adventure Corps

Adventure Corps er et internasjonalt program laget for å undervise gutter fra 6-årsalderen og gjennom årene på videregående skole. Programmet hjelper dem jobbe sammen med andre, de utfører ulike samfunnstjenester og lærer om kunst, bibelen, familie, kultur, helse, uteliv, vitenskap, teknologi, sport, verden rundt dem og aller viktigst; Gud. Gutter som deltar på dette programmet deles inn i to aldersgrupper. Gutter i alderen 6 til 11 heter Explorers og gutter fra 6. klasse og frem til de er ferdig med videregående skole kalles Rangers.

 

Frelsesarmeen

Frelsesarmeen er et protestantisk kirkesamfunn og en internasjonal veldedighetsorganisasjon strukturert på en kvasi-militær måte. Organisasjonen er å finne over hele verden og har i dag over 1,5 millioner medlemmer, bestående av soldater, offiserer og tilhengere som kalles Salvationists. Stifterne Catherine og William Booth forsøkte å bringe frelse til de fattige og sultne ved å møte både deres “fysiske og åndelige behov” på deres vilkår og premisser. Frelsesarmeen er i dag tilstede i 128 land verden over og driver veldedighetsbutikker, hus for hjemløse, katastrofehjelp og humanitær hjelp til utviklingsland.

Frelsesarmeens teologi er avledet fra metodismen, men deres praksis tar den ikke hensyn til ritualene rundt dåp og nattverd. Hærens lære er typisk for evangeliske protestantiske kirker. Hærens formål er å fremme den kristne religion og jobbe for utdanning, fattigdomsbekjempelse og andre veldedige mål som er gunstige for samfunnet og menneskeheten som helhet. Frelsesarmeen ble grunnlagt 1865 i London av den tidligere metodistpresten William Booth og hans kone Catherine. I starten het organisasjonen East London Christian Mission. I 1878 reorganiserte Booth organisasjonen og ble selv organisasjonens første general. Han introduserte også den militære strukturen som er i bruk den dag i dag. Den nåværende internasjonale lederen av Frelsesarmeen og konsernsjef er General André Cox, som ble valgt den 3. august 2013.