Speidernes verdensorganisasjon

The Scout Association er den største speiderorganisasjonen i Storbritannia og fungerer også som verdensorganisasjon for speideren. Etter stiftelsen av speideren i 1907 ble foreningen dannet i 1910 og i 1912 ble organisasjonen godkjent som stiftelse av det britiske kongehuset under deres første navn The Boy Scouts Association. Foreningen er i dag den største nasjonale speiderorganisasjonen i Europa og representerer 35% av alle europeiske speidere. Bare i England er det i dag over 450.000 speidere i alderen 6 til 35 år og det jobber over 115.000 voksne frivillige i organisasjonen.

Speideren har som mål å tilby sine medlemmer moro, eventyr og ferdigheter de vil trenge gjennom livet. De gir barn og ungdom muligheten til å prøve nye ting og utvikle nye ferdigheter. Blant deres aktiviteter er utendørsopplevelser som camping, fiske og fjellklatring, med mer. I tillegg får medlemmene mulighet til å delta i en rekke kreative, samfunns- og internasjonale aktiviteter med speidere fra hele verden. Nye venner, muligheter og ferdigheter er verktøyene man bruker for å gjøre medlemmene mer selvsikre, slik at de kan leve ut sitt fulle potensiale.

 

Dronning Elizabeth II og Bear Grylls

Foreningen ledes av sin Chief Scout som for tiden er tv-stjerne, eventyrer og forfatter Bear Grylls. Sammen med en britisk kommissær, for tiden Tim Kidd, og administrerende direktør, for tiden Matt Hyde. Foreningens president er The Duke of Kent og dens høye beskytter er Dronning Elizabeth II. Foreningen er medlem av Nasjonalt råd for frivillige ungdomstjenester.

 

Åpen for alle

Speideren er åpen for alle trosretninger og det er en rekke ulike speiderløfter tilgjengelig for å imøtekomme de som har ulike religiøse forpliktelser eller nasjonale overbevisninger. Etter å ha blitt kritisert i mange år for sin mangel på bestemmelse for ateister, konsulterte foreningen sine medlemmer om muligheten for å skape et ekstra alternativt løfte for de uten religion. I oktober 2013 ble det annonserte at en alternativ versjon av løftet ville være tilgjengelig fra januar 2014 for alle medlemmer uten en uttalt tro. Etter opprinnelsen til speideren, ble det dannet en rekke speiderorganisasjoner i flere deler av det britiske imperiet. Noen av disse organisasjonene ble senere grener av The Boy Scouts Association. I andre tilfeller begynte The Boy Scouts Association å forgrene seg i deler av det britiske imperiet. Boy Scouts Association, som hadde hovedkontor i London, ble tidlig omdøpt til “Imperial Headquarters”.

 

Nasjonale kommisjonærer

Speideren styres av et råd på mellom 300 og 500 medlemmer i samsvar med sine ulike medlemsavdelinger. Rådet består av offiserer og nasjonale kommisjonærer fra ulike korps. Noen av rådets medlemmer får sin plass via å bli nominert av sine nasjonale organisasjoner, mens andre velges ved loddtrekning om flere ønsker vervet. Alle medlemmer av speideren over 18 år kan tildeles en plass i rådet. Rådet velger blant annet speiderens Chief Scout. Bear Grylls har vært foreningens Chief Scout siden juli 2009. Rådet velger også foreningens styre, tidligere kalt Council of Council, som forvalter foreningens virksomhet og utarbeider nasjonal- og internasjonal politikk og regler. Den britiske øverstkommissær fungerer som foreningens nestleder og utpeker et team av sjefskommisjonærer, som på sin side er ansvarlige for ulike programmer innen deres respektive fagområder. Forvaltningsstyret opprettholder et profesjonelt hovedkontor med medarbeidere som implementerer foreningens politikk og tilbyr støtte og ulike tjenester for deres medlemmer.

 

Kommersielle inntekter

Speideren driver flere bedrifter som tilbyr varer og tjenester til alle deres medlemmer. Butikker, forsikringsselskap, aktivitetsparker, seminarsenter, sommerleire og magasiner er alle forretninger som er med på å drifte organisasjonen. Hadde det ikke vært for det frivillige arbeidet mange hundre tusen unge og voksne legger ned hvert år, hadde speideren aldri kunnet utført sitt flotte arbeid for barn og unge over hele verden.