Speidere

Opprinnelig var det bare en enkelt seksjon for alle medlemmer av speideren, som var for gutter, og Guiding-bevegelsen for jenter. I starten var disse åpen bare for barn i alderen 11 til 17 år, selv om den eksakte aldersgrensen varierte noe fra land til land og mellom de organisasjonene som var del av speiderbevegelsen helt fra starten rundt 1908. Speiderbevegelsen vokste enormt raskt og bevegelsen hadde innen få år spredt seg over hele verden. Allerede i løpet av de første 20 årene innså grunnlegger Robert Baden-Powell at det var både et krav og behov for å utvide speideren med flere aldersgrupper slik at man kunne favne både yngre- og eldre barn som ønsket å delta.

 

Nye klubber og kjerner

Den første utvidelsen av speideren kom da man åpnet Wolf Clubs, et eget program hvor yngre brødre av speidere i alderen 11 til 17 kunne delta på lignende program som sine eldre brødre. Senere ble en avdeling for dem som var eldre enn 17 år, kjent som Rover Scouts, opprettet. Siden kom det også til egne grupper for yngre- og eldre jenter. I tillegg til utvidelsen av aldersgruppene ble det også utviklet nye programmer som ble organisert som egne organisasjoner, men fortsatt var en del av speiderkjernen, for eksempel sjøspeidere og luftspeidere. Et annet parallelt program som ble startet på 1930-tallet var Extension Scouting, som har som mål å bringe speiding til unge med spesielle behov, som handikap eller adferdsvansker.

Over tid har det kommet til en rekke speiderorganisasjoner og alle har gjennom årene jobbet med nye regler slik at alle kan tilpasse sine programmer for å tilfredsstille kravene til samfunnet de fungerer i, som er et av kravene i speidernes grunnlov.

 

Ulike speidergrupper i Norge

De fleste land verden over hvor man har speidergrupper, har opp til flere ulike organisasjoner. Også i Norge har vi en rekke ulike organisasjoner med ulike speidere, som alle er medlem av det to av verdensorganisasjonene WAGGGS og WOSM. De to største speidergruppene i Norge i dag er Norges KFUM-speidere og Norges speiderforbund. Vi har også en rekke mindre speidergrupper i Norge og både Metodistkirkens Speiderkorps, Frelsesarmeens Speidere, Baptistenes Speiderkorps, NMU-speiderne og Blå Korps speiderne har avdelinger over hele landet. Aldersgrupper varierer noe fra organisasjon til organisasjon, men de fleste tilbyr programmer i et bredt aldersspekter.

 

Sjø- og luftspeidere

I Norge er det i dag over 50.000 speidere fordelt på de ulike organisasjonene. Den minste av dem alle er Sjøspeiderne med ca. 2.000 medlemmer. Luftspeiderne, som er den minste av alle speiderprogrammer i verden, har i dag ingen avdelig i Norge.

 

Norges speiderforbund

Norges speiderforbund (NSF) er en barne- og ungdomsorganisasjon som så dagens lys i 1978 da Norsk Speidergutt Forbund, som ble grunnlagt i 1911 og dermed var en av de første i verden, slo seg sammen med Norsk Speiderpikeforbund (NSPF) som på sin side ble grunnlagt i 1921. NSF har i dag over 19.000 medlemmer fordelt på hele 450 ulike speidergrupper over hele Norge.

 

Norges KFUK-KFUM-speidere
KFUM-speiderne ble dannet 11. oktober 2003, da de to forbundene Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere slo seg sammen. KFUM-speiderne har i dag over 14.000 medlemmer av begge kjønn, i alderen fra seks år og oppover. KFUKs arbeid drives via lokale speiderlag over hele landet og de tilbyr både kjønnsblandet eller kjønnsdelt opplæring.

 

Speideren for alle

Når barn blir medlemmer av speideren starter de i den aldersgruppen som stemmer med deres alder og etterhvert som de blir eldre, vil de bytte gruppe og kan i de fleste tilfeller etter at de har fylt 12 år, kunne endre speidergruppe til mer spesialiserte grupper som sjøspeider og luftspeider.